Търговия на метали и производство на метални изделия

 

logo andi kom2 001

Арматурна заготовка

 

ОПИСАНИЕ
За изграждане скелети на стоманобетонни конструкции.
Изработени са от заваряема армировъчна стомана, като е използвана деформация - изправяне, разкрояване и огъване до получаване на желания размер на заготовката

РАЗМЕРИ
Съгласно задание на клиент, от заваряема армировъчна стомана – гладка и оребрена всички размери и класове, регламентирани в БДС EN 10080:2005

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Документ от контрол на заваряемата армировъчна стомана, от която са изработени.
Сертификат за съответствие №02-НСИСОССП-№041, за изправена кангална стомана от ф5,5 до ф16, клас В235, В500.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Предназначени за изготвяне на вързани или заварени скелети за стоманобетонови конструкции при изграждане на жилищни или промишлени сгради и съоръжения с изисквания за висока степен на безопасност.

За изработката на скелети на стоманобетонни конструкции при строеж на всякакъв вид сгради изискващи висока степен на безопастност