Търговия на метали и производство на метални изделия

 

logo andi kom2 001

ГВ ламарина

 

ГВ ламарина

РАЗМЕРИ
Листове с дебелина от 2.0 до 8.0 мм. включително, ширина от 1000 до 2000 мм., дължина от 2000 до 6000 мм.
Разкроени продукти от рулони:
- от материала с дебелина 2.00, ширина от 1000 до 1250 мм., дължина от 1800 до 6000 мм.
- от материала с дебелина от 3.00 до 8.00 мм., ширина от 1000 до 2000 мм., дължина от 2000 до 12000 мм.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условия доставка – съгласно стандарт БДС EN 10025-1/6:2005, БДС EN 10111:2009, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 535-88, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 1577-93.
Марка материал: S235JR/J2+AR,N; S355JR/J2+AR,N; 08kp; 3ps.
Форма и размери, допустими отклонения – съгласно БДС EN 10051:2011, ГОСТ 19903-90.
Документ от контрол листове - EN 10204/3.1, EN 10204/2.2, EN 10204/2.1, СЕ маркировка.
Документ от контрол продукти от рулони - EN 10204/2.1.
Декларация за експлоатационни показатели за продукти по БДС EN 10025-1/6:2005.

gv_lamarina_001

Горещовалцувана ламарина с дебелина по-голяма от 8 мм.

РАЗМЕРИ
Листове с дебелина от 8.0 до 100.0 мм., ширина от 1000 до 2000 мм., дължина от 2000 до 12000 мм.
Разкроени продукти от рулони – Листове с дебелина от 8.00 до 16.00 мм., ширина от 1000 до 2000 мм., дължина от 2000 до 12000 мм.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технически условия – съгласно стандарт БДС EN 10025-1/6:2005, БДС EN 10025-2:2006, БДС EN 10111:2009.
Марка материал: S235JR/J2+AR,N; S275JR/J2+AR,N; S355JR/J2+AR,N;
Форма и размери, допустими отколнения – съгласно БДС EN 10051:2011, БДС EN 10029-2:2010, БДС EN 10163-2:2004
Документ от контрол - листи EN 10204/3.1, EN 10204/2.2, EN 10204/2.1, СЕ маркировка.
Документ от контрол продукти от рулони - EN 10204/2.1.
Декларация за експлоатационни показатели за продукти по БДС EN 10025-1/6:2005.

gv_lamarina_002