Търговия на метали и производство на метални изделия

 

logo andi kom2 001

Горещопоцинкована ламарина

 
РАЗМЕРИ

Листове с дебелина от 0.40 до 2.00 мм., ширина от 1000 до 1250 мм., дължина от 1000 до 2500 мм.
Разкроени продукти от рулони - Листове от материала с дебелина от 0.38 до 2.5 мм., ширина от 1000 до 1250 мм., дължина от 1800 до 4000 мм.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технически условия доставка – съгласно стандарт БДС EN 10346:2009.
Марка материал: DX51D+Z
Допустими отклонения – съгласно БДС EN 10143:2006.
Документ от контрол листове EN 10204-2004/2.2, EN 10204-2004/2.1.
Документ от контрол продукти от рулони EN 10204-2004/2.1.

006_goreshto_pocinkovana_lamarina