Търговия на метали и производство на метални изделия

 

logo andi kom2 001

Електрозаварени тръби

 

Кръгли

ОПИСАНИЕ
Студенообработени, заварени, кухи профили от нелегирани и дребнозърнести стомани, без термообработка, с форма и размери съгласно БДС EN 10219-2 и характеристики според приложение ZA.1 на стандарт БДС EN 10219.

РАЗМЕРИ
Външен диаметър от 21.3 до 1219 мм. и дебелина на стената от 2.0 до 25 мм., дължина 6000 мм. или по желание на клиента.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технически условия – съгласно стандарт БДС EN 10219-1:2006.
Допустими отклонения, размери и свойства на профила – съгласно БДС EN 10219-2:2006.
Документ от контрол EN 10204-2004/3.1, EN 10204-2004/2.2, EN 10204-2004/2.1.
Декларация за експлоатационни показатели.

ПРИЛОЖЕНИЯ
За метални, комбинирани стоманени и стоманобетонни конструкци.
Възможност за горещо поцинковане.

001_kragli-1

Квадратни

ОПИСАНИЕ
Студенообработени, заварени, кухи профили от нелегирани и дребнозърнести стомани, без термообработка, с форма и размери съгласно БДС EN 10219-2 и характеристики съгласно приложение ZA.1 на стандарт БДС EN 10219-1.

РАЗМЕРИ
Външен размер от 20х20 до 300х300 мм. и дебелина на стената от 2.0 до 16 мм., дължина 6000 мм. или по желание на клиента.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технически условия – съгласно стандарт БДС EN 10219-1:2006.
Допустими отклонения, размери и свойства на профила – съгласно БДС EN 10219-2:2006.
Документ от контрол: EN 10204-2004/3.1, EN 10204-2004/2.2, EN 10204-2004/2.1 , СЕ маркировка.
Изпитания от производител - безразрушителен контрол.
Декларация за експлоатационни показатели.

ПРИЛОЖЕНИЯ
За метални, комбинирани стоманени и стоманобетонни конструкции.
Възможност за горещо поцинковане.

002_kvadratni-1

Правоъгълни

 ОПИСАНИЕ

Студенообработени заварени кухи профили от нелегирани и дребнозърнести стомани, без термообработка, с форма и размери съгласно БДС EN 10219-2 и характеристики съгласно приложение ZA.1 на стандарт БДС EN 10219-1.

РАЗМЕРИ
Външен размер от 40х20 до 350х250 мм. и дебелина на стената от 2.0 до 16 мм., дължина 6000 мм. или по желание на клиента.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технически условия – съгласно стандарт БДС EN 10219-1:2006.
Допустими отклонения, размери и свойства на профила – съгласно БДС EN 10219-2:2006.
Документ от контрол: EN 10204-2004/3.1, EN 10204-2004/2.2, EN 10204-2004/2.1 , СЕ маркировка.
Изпитания от производител - безразрушителен контрол.
Декларация за експлоатационни показатели.

ПРИЛОЖЕНИЯ
За метални, комбинирани стоманени и стоманобетонни конструкции
Възможност за горещо поцинковане.

003_pravoagalni-1

Хидроизпитани

ОПИСАНИЕ

Тръби електрозаварени, от нелегирани стомани, подходящи за свързане чрез заваряване или резба.
Може да са с или без покритие, различна обработка на краищата – резба или гладък ръб, проверени за водопропускливост.

РАЗМЕРИ
Външен диаметър от 1/8" до 6" /от 10.2 до 161.5 мм./ и дебелина на стената от 2.6 до 5.0 мм., дължина 6000 мм.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размери и допуски – съгласно стандарт БДС EN 10255:2004+A1:2007.
Документ от контрол EN 10204-2004/3.1, EN 10204-2004/2.2, СЕ маркировка.
Изпитания от производител - резултат безразрушителен контрол и проверка за водопропускливост за налягане до 50 бара.
Декларация за експлоатационни показатели.

ПРИЛОЖЕНИЯ
За пренос на:
газ
течности

004_hidroizpitani-1

С горещопоцинковано покритие

ОПИСАНИЕ
Тръби от нелегирани стомани, подходящи за съединяване със заваряване или с резба, с горещо нанесено вътрешно и външно цинково покритие, различна обработка на краищата, тествани за водопропускливост.
В зависимост от дебелината на стената се предлагат в 3 серии - Н тежка, М средна и L лека

РАЗМЕРИ
Външен диаметър от 1/8" до 6" /от 10.2 до 161.5 мм./и дебелина на стената от 2.0 до 5.0 мм. и дължина 6000 мм.
Цинково покритие съгласно БДC EN 10240:2000

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размери и допуски – съгласно стандарт БДС EN 10255:2004+A1:2007.
Изисквания за горещонанесени цинкови покрития – съгласно БДС EN 10240:2000.
Документ от контрол EN 10204-2004/3.1, EN 10204-2004/2.2, СЕ маркировка.
Изпитания от производител - резултат безразрушителен контрол и тест за водопропускливост.
Декларация за експлоатационни показатели.

ПРИЛОЖЕНИЯ
За пренос на: 
газ,
течности
За издигане на работни скелета и строителни конструкции
Други приложения в машиностроенето и битова промишленост.

005_goreshto_pocinkovano_pokritie-1