Търговия на метали и производство на метални изделия

 

logo andi kom2 001

Заварена мрежа

 

ОПИСАНИЕ
Комбинация от надлъжни и напречни пръти:
- от заваряема армировъчна стомана /горещовалцувана, горещовалцувана и термично обработена, студенодеформирана/
- еднакъв диаметър и дължина
- оребрена повърхност
- класове по механични свойства B235, B400B, B400C, B500A, B500B, B500C
- разположени под прав ъгъл едни към други, електросъпротивително заварени помежду си на автоматична машина във всички точки на пресичане

РАЗМЕРИ
Номинален диаметър на материала от Ø4.0 до Ø10.0мм.
Стъпка на мрежата от 100х100 до 200х200мм.
Широчина – 2000мм. или съгласно поръчка на клиент
Дължина – 4000, 6000 мм. или съгласно поръчка на клиент

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Допустими отклонения от размерите и напречното сечение – съгласно БДС EN 10080:2005
Документ от контрол EN 10204-2004/2.2.
Сертификат за съответствие №02 – НСИСОССП – № 043, Издаден от ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА, идентификационен № 02 от регистъра на МРРБ. Разрешение No РОССП – 02/06.08.2007г. на МРРБ/безсрочно.

ПРИЛОЖЕНИЯ
За ненапрегната армировка на обикновени стоманобетонни конструкции.


zavarena_mreja-1