Търговия на метали и производство на метални изделия

 

logo andi kom2 001

Рифелова ламарина

 
РАЗМЕРИ

Листове от материала с дебелина от 2.0 до 8.0 мм. включително, ширина от 1000 до 1500 мм., дължина от 2000 до 6000 мм.
Разкроени продукти от рулони-листове, в съответствие с изисквания и/или материал на клиента с размери:
- от материала с дебелина от 2.00 до 5.00 мм., ширина от 1000 до 1250 мм., дължина от 1800 до 6000 мм.
- от материала с дебелина от 5.00 до 8.00 мм., ширина от 1000 до 1500 мм., дължина от 2000 до 12000 мм.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условия доставка – съгласно БДС EN 10025-2:2005, ГОСТ 8568-77, ГОСТ 1050-88.

Марка материал: S235JR; 08kp

Форма и размери, допустими отклонения – съгласно БДС EN 10051:2011, ГОСТ 8568-77.

Документ от контрол листове - EN 10204/3.1, EN 10204/2.2, EN 10204/2.1, СЕ маркировка,
Декларация за експлоатационни показатели.

Документ от контрол продукти от рулони-EN 10204/2.1.

005_rifelovana_lamarina