Търговия на метали и производство на метални изделия

 

logo andi kom2 001

СВ рулони

 
РАЗМЕРИ

Рулони с дебелина от 0.4 до 2.0 мм., ширина от 1000 до 1250 мм.;
Разкроени продукти от рулони - Разрязани ленти надлъжно с дебелина от 0.40 до 2.0 мм., ширина от 40 до 800 мм.
Разкроени продукти от рулони - Листове - дебелина от 0.40 до 2.0 мм., ширина от 1000 до 1250 мм., дължина от 1000 до 4000 мм.


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условия доставка – съгласно стандарт БДС EN 10130:2006, ГОСТ 16523-97, ГОСТ1050-88.
Марка материал: DC 01, DC 02, DC 03, DC 04; 08kp
Форма и размери, допустими отклонения - съгласно БДС EN 10131:2006, ГОСТ 19904-90.
Документ от контрол рулони EN 10204-2004/3.1, EN 10204-2004/2.2, EN 10204-2004/2.1