Търговия на метали и производство на метални изделия

 

logo andi kom2 001

Студено огънат профил - СОП

 

ОПИСАНИЕ

Студено валцувани профили с U форма(това е формата на напречното сечение), те имат постоянно напречно сечение по цялата си дължина.
Те са получени от горещо или студеновалцувани плоски продукти само чрез студено формуване, без съществена промяна върху дебелината на първоначалния продукт.

РАЗМЕРИ

Външен размер на профила /ширина х височина/ от 40х30 до 300х100 мм,
Дебелина на материала 3 .0 – 6.0 мм.
Дължина – стандартна 6000 мм. или съгласно поръчка на клиент от 2000 до 12000 мм.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически условия доставка. Допустими отклонения от размерите и напречното сечение – съгласно БДС EN 10162:2003
Документ от контрол EN 10204-2004/2.2
Сертификат за производствен контрол No 02 – НСИСОССП – № 003 , Издаден от: ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА, Идентификационен № 02 от регистъра на МРРБ.Разрешение No РОССП – 02/06.08.2007 г. на МРРБ / безсрочно.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Предназначени за изработка на елементи, влагани в метални конструкции и комбинирани стоманени и стоманобетонни конструкции, с изисквания на висока степен за безопасност.
Възможност за горещо поцинковане.


studeno_oganat_profil