Търговия на метали и производство на метални изделия

 

logo andi kom2 001

Швелери - ГОСТ 8240-97

 

Горещовалцувани двураменни профили от конструкционна стомана.

РАЗМЕРИ
Съгласно технически характеристики ГОСТ 8240-97.
Предлагат се в две разновидности :
– серия У , с наклон на вътрешната страна на рамото,
– серия П , с успоредни страни на рамото.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка материал: 3ps
Технически условия – съгласно стандарт ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005.
Допустими отклонения – съгласно ГОСТ 8240-97.
Документ от контрол EN 10204/3.1.

ПРИЛОЖНИЯ
За изграждане на стоманени и стоманобетонни конструкции, както и в машиностроенето.


010_shveleri-2