Търговия на метали и производство на метални изделия

 

logo andi kom2 001

DIN профили

 

HEA

Горещовалцувани HEA профили от конструкционна стомана.

РАЗМЕРИ
Съгласно EURONORM 53-62.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технически условия доставка – съгласно БДС EN 10025-2:2004.
Марка материал: S235JR/J0/J2/+AR/M/N; S275JR/J0/J2/+AR/M/N; S355JR/J0/J2/+AR/M/N.
Форма и размери, допустими отклонения – съгласно БДС EN 10034:2001.
Документ от контрол EN 10204/3.1, СЕ маркировка.
Декларация за експлоатационни показатели.

ПРИЛОЖЕНИЯ
За изграждане на стоманени и стоманобетонни конструкции, както и в машиностроенето.

001_nea-1

HEB

Горещовалцувани HEB профили от конструкционна стомана.

РАЗМЕРИ
Съгласно EURONORM 53-62.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технически условия доставка – съгласно БДС EN 10025-2:2004.
Марка материал: S235JR/J0/J2/+AR/M/N; S275JR/J0/J2/+AR/M/N; S355JR/J0/J2/+AR/M/N.
Форма и размери, допустими отклонения – съгласно БДС EN 10034:2001.
Документ от контрол EN 10204/3.1, СЕ маркировка.
Декларация за експлоатационни показатели.

ПРИЛОЖЕНИЯ
За изграждане на стоманени и стоманобетонни конструкции, както и в машиностроенето.

002_neb-1

 

 

IPE

Горещовалцувани IPE профили от конструкционна стомана.

РАЗМЕРИ
Съгласно EURONORM 19-53, DIN 1025-5:1994.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технически условия доставка – съгласно БДС EN 10025-2:2004.
Марка материал: S235JR/J0/J2/+AR/M/N; S275JR/J0/J2/+AR/M/N; S355JR/J0/J2/+AR/M/N.
Форма и размери, допустими отклонения – съгласно БДС EN 10034:2001.
Документ от контрол EN 10204/3.1, СЕ маркировка.
Декларация за експлоатационни показатели.

ПРИЛОЖЕНИЯ
За изграждане на стоманени и стоманобетонни конструкции, както и в машиностроенето.

003_ipe-1

IPN

Горещовалцувани UPN профили от конструкционна стомана.

РАЗМЕРИ
Съгласно DIN 1026-1:1994.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технически условия доставка – съгласно БДС EN 10025-2:2004.
Марка материал: S235JR/J0/J2/+AR/M/N; S275JR/J0/J2/+AR/M/N; S355JR/J0/J2/+AR/M/N.
Допустими отклонения на форма, размери и маса – съгласно БДС ЕN 10279:2000.
Документ от контрол EN 10204/3.1, СЕ маркировка.
Декларация за експлоатационни показатели.

ПРИЛОЖЕНИЯ
За изграждане на стоманени и стоманобетонни конструкции, както и в машиностроенето.

004_ipn-1

UPE

Горещовалцувани UPE профили от конструкционна стомана.

РАЗМЕРИ
Съгласно DIN 1026-2:1994.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технически условия доставка – съгласно БДС EN 10025-2:2004.
Марка материал: S235JR/J0/J2/+AR/M/N; S275JR/J0/J2/+AR/M/N; S355JR/J0/J2/+AR/M/N.
Допустими отклонения – съгласно БДС ЕN 10279:2000.
Документ от контрол EN 10204/3.1, СЕ маркировка.
Декларация за експлоатационни показатели.

ПРИЛОЖЕНИЯ
За изграждане на стоманени и стоманобетонни конструкции, както и в машиностроенето.

005_upe-1

UPN

Горещовалцувани UPN профили от конструкционна стомана.

РАЗМЕРИ
Съгласно DIN 1026-1:1994.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технически условия доставка – съгласно БДС EN 10025-2:2004.
Марка материал: S235JR/J0/J2/+AR/M/N; S275JR/J0/J2/+AR/M/N; S355JR/J0/J2/+AR/M/N.
Допустими отклонения на форма, размери и маса – съгласно БДС ЕN 10279:2000.
Документ от контрол EN 10204/3.1, СЕ маркировка.
Декларация за експлоатационни показатели.

ПРИЛОЖЕНИЯ
За изграждане на стоманени и стоманобетонни конструкции, както и в машиностроенето.

006_upn-1