Търговия на метали и производство на метални изделия

 

logo andi kom2 001


Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/31-izrabotka-na-planki/planki_001.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/31-izrabotka-na-planki/planki_002.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/31-izrabotka-na-planki/planki_003.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/31-izrabotka-na-planki/planki_004.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/31-izrabotka-na-planki/planki_005.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/31-izrabotka-na-planki/planki_006.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/31-izrabotka-na-planki/planki_007.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/31-izrabotka-na-planki/planki_008.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/31-izrabotka-na-planki/planki_009.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/31-izrabotka-na-planki/planki_010.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/31-izrabotka-na-planki/planki_011.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/31-izrabotka-na-planki/planki_012.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/31-izrabotka-na-planki/planki_013.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/32-lemezhi/lemeji_001.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/32-lemezhi/lemeji_002.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/32-lemezhi/lemeji_003.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/32-lemezhi/lemeji_004.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/32-lemezhi/lemeji_005.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/32-lemezhi/lemeji_006.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/32-lemezhi/lemeji_007.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/32-lemezhi/lemeji_008.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/32-lemezhi/lemeji_009.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/32-lemezhi/lemeji_010.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/32-lemezhi/lemeji_011.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/32-lemezhi/lemeji_012.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/32-lemezhi/lemeji_013.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/32-lemezhi/lemeji_014.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/32-lemezhi/lemeji_015.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/32-lemezhi/lemeji_016.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/33-ankerni-ustroistva/ankerni_ustroistva001.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/33-ankerni-ustroistva/ankerni_ustroistva002.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/33-ankerni-ustroistva/ankerni_ustroistva003.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/33-ankerni-ustroistva/ankerni_ustroistva004.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for /home/andikomc/public_html/images/djmediatools/33-ankerni-ustroistva/ankerni_ustroistva005.jpg in /home/andikomc/public_html/administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Услуги

 
Фирма Анди Ком ЕООД разполага с две газокислородни машини - фотокопир и цифрова.
Фотокопирната машина работи чрез шаблон
Цифровата - задават се размери чрез файл(аутокадски или PDF)

Изработка на планки

Детайли от листови стомана с различна от стандартната геометрия на вътрешния отвор.
Изработват се от ламарина с дебелина от 2 до 100 милиметра

planki_001
planki_002
planki_003
planki_004
planki_005
planki_006
planki_007
planki_008
planki_009
planki_010
planki_011
planki_012
planki_013

Лемежи

Произвеждаме лемежи и ножове за земеделски фрези и плугове от стомана - износоустойчива HARDOX по желание на клиентите!

lemeji_001
lemeji_002
lemeji_003
lemeji_004
lemeji_005
lemeji_006
lemeji_007
lemeji_008
lemeji_009
lemeji_010
lemeji_011
lemeji_012
lemeji_013
lemeji_014
lemeji_015
lemeji_016

Анкерни устройства

Произвеждаме крепежни елементи, анкерни устройства за конструкции използвани в строителството, както за и за билбордове.

ankerni_ustroistva001
ankerni_ustroistva002
ankerni_ustroistva003
ankerni_ustroistva004
ankerni_ustroistva005